หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงน้อย ตำบลเนินปอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงน้อย ตำบลเนินปอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บดอัดแน่น สายบ้านนางแอ้ - ถนนลูกรังสายแพ้นปูน ถึง ซอยสุขเรือง (ชุมชนมาบแฟบ) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บดอัดแน่น สายบ้านนางแอ้ - ถนนลูกรังสายแพ้นปูน ถึง ซอยสุขเรือง (ชุมชนมาบแฟบ) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บดอัดแน่น สายบ้านนางแอ้ - ถนนลูกรังสายแพ้นปูน ถึง ซอยสุขเรือง (ชุมชนมาบแฟบ) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น สายหลังคันคลอง ถึง วัดทุ่งโบสถ์ (ชุมชนนาหนองขวัญ) หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาหนองขวัญ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเนินปอ เพื่อปรับปรุงโครงหลังคาเหล็กและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเมทัลชีทพร้อมทาสีตัวอาคารภายนอกภายใน, เปลี่ยนระบบไฟฟ้าพร้อมแอร์, ฝ้าเพดาน ฯลฯ ขนาดอาคารกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเนินปอกำหนด [ 29 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงน้อย ตำบลเนินปอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 มี.ค. 2565 ]โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนางแอ้ ถนนลูกรังสายแพ้นปูนถึงซอยสุขเรือง (ชุมชนมาบแฟบ) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 21 มี.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุวรรสุข ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 21 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงน้อย ตำบลเนินปอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงน้อย ตำบลเนินปอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อนม ยูเอชที รสจืด (นมกล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเนินปอ จำนวน ๕ ศูนย์ จำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๓๘ คน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และนมปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. ฝาตระแกรงเหล็ก พร้อมขุดบ่อพักน้ำ พร้อมก่อสร้างบานประตู ปิด-เปิด บ้านเนินปอ หมู่ที่ ๒ ซอยทุ่งโพธิ์ทอง (นกแก้ว) สาย พจ.ถ. ๑๗-๐๑๑ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 1 ก.พ. 2565 ]ซื้อนม ยูเอชที รสจืด (นมกล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเนินปอ จำนวน ๕ ศูนย์ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๐๑ จากสายบ้านเนินปอ ถึงสายแยกทางหลวง ๑๑๗ บ้านเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 19 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๐๑ จากสายบ้านเนินปอ ถึงสายแยกทางหลวง ๑๑๗ บ้านเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 19 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๐๑ จากสายบ้านเนินปอ ถึงสายแยกทางหลวง ๑๑๗ บ้านเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 19 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงน้อย ตำบลเนินปอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 30 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินปอ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-313-0077
 
เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-039-926 , 056-039-871 โทรสาร : 056-039-926 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินปอ
จำนวนผู้เข้าชม 33,986 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10