หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง จากอู่ช่างวี ถึง เรียบคันคลองหนองบัว พร้อมวางท่อ (ชุมชนสระยายชี หมู่ ๕) หมู่ที่ ๕ บ้านสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2566 ]จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 11 ม.ค. 2566 ]โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 4 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๓๘ สายเผือกนาค - บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ต. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน ๑๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๓๘ ซอยเผือกนาค หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๓๕ ซอยบารมี หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๖๔ หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินพลวงเหนือ - หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาจารย์เจด็จ - โรงงานแก้วสาร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพุ่มพวง ๑ (พจ.๑๗-๐๔๕) (ชุมชนยางห้าหลุม) หมู่ที่ ๙ บ้านยางห้าหลุม ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพงษ์ - บ้านนายโฮม (ชุมชนเจ็ดหาบ) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดหาบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเที่ยงธรรม (ชุมชนวังกระทึง) หมู่ที่ ๔ บ้านวังกระทึง ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุ่มเย็น (ชุมชนเนินปอ) หมู่ที่ ๒ บ้านเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๐๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ - บ้านบึงตะคต หมู่ที่ ๑๖ บ้านแหลมทอง ตำบลเนินปอ กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตารางเมตร ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 21 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๓๘ สายเผือกนาค - บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 21 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินปอ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-313-0077
 
เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-039-926 , 056-039-871 โทรสาร : 056-039-926 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินปอ
จำนวนผู้เข้าชม 1,857,553 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10