หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลเนินปอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเนินปอ
 
นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอ
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี
- งานการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้
ของเอกสารการเงินการบัญชี
เอกสารการรับจ่ายเงิน
ทุกประเภท
- งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพย์สินการเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการทำประโยชน์
จากทรัพย์สินของเทศบาล
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองช่าง
 
- งานราชการทั่วไป
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานบริหารงานบุคคล
- งานการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎร
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
 
- งานการจ่ายเงินการรับเงิน
- งานการจัดทำบัญชี
- งานการจัดเก็บภาษีค่า
ธรรมเนียมและการพัฒนา
รายได้
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
 
- งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบ
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ
จราจร
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานผังเมืองตามพระราช
บัญญัติการผังเมือง
- งานควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง
- งานจัดทำประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล
- งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
 
กองการศึกษา   กองสาธารณสุขฯ   กองสวัสดิการสังคม
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานควบคุมโรคติดต่อ
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานพัฒนาขุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองยุทธศาสตร์ฯ
 
1.ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินปอ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-313-0077
 
เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-039-926 , 056-039-871 โทรสาร : 056-039-926 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินปอ
จำนวนผู้เข้าชม 3,201,489 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10